skip to Main Content

Toepassing van Secret Jardin garantie

Secret Jardin garandeert al haar producten. Afhankelijk van het product dat u koopt, wordt het wettelijk beschermd door een commerciële garantie. Als fabrikant en met een constante zorg voor kwaliteit en veiligheid, willen we al onze kopers volledige tevredenheid geven en zo een totale transparantie van ons technisch karakter tonen.

Toepassing van de Secret Jardin garantie

Secret Jardin-tenten zijn gegarandeerd voor de oorspronkelijke eigenaar tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 2,5 jaar vanaf de fabricagedatum of gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Verbruiksartikelen hebben een garantie van 3 maanden vanaf de aankoopdatum.

Als een product van Secret Jardin defect raakt als gevolg van een fabricagefout, zal Secret Jardin het product naar eigen goeddunken kosteloos repareren of vervangen.
Alleen originele, ongewijzigde en ongewijzigde materialen en arbeid vallen onder deze polis. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door een ongeval, slecht onderhoud, verwaarlozing, normale slijtage of de natuurlijke afbraak van materialen gedurende langere perioden en langdurig gebruik.
Deze garantie dekt geen gevolgschade of enig ander verlies als gevolg van een defect in het product.

AANVRAAG NA VERKOOP SERVICE

U bent een eindverbruiker en heeft ons product gekocht bij een retailer

Uw handelaar is verantwoordelijk voor het beheer van de aftersales-serviceaanvragen. Om uw verzoek goed te kunnen behandelen, stuurt u de volgende informatie naar uw winkelier met de volgende details:

• Productnaam en beschrijving
• Gedetailleerde beschrijving van de problemen en foto’s van eventuele schade
• Afbeelding van de fabricagecode en de productiedatum op de productsticker of op het label dat op de tent genaaid is
• Aankoopbewijs

Nadat alle informatie is verzameld, volgt een onderzoek. Alle informatie is nodig om het verzoek efficiënt te verwerken.
Op basis van die controles wordt een vervanging van het defecte product of een creditnota uitgevoerd door de winkelier.
Er wordt geen creditnota of productvervanging rechtstreeks door Secret Jardin gedaan.

U bent een retailer en kocht onze producten van een erkende Secret Jardin distributeur

Uw distributeur is verantwoordelijk voor het beheer van de aftersales-serviceaanvragen. Om uw verzoek goed te kunnen behandelen, stuurt u de volgende informatie naar uw distributeur met de volgende details:

• Productnaam en beschrijving
• Gedetailleerde beschrijving van de problemen en foto’s van eventuele schade
• Afbeelding van de fabricagecode en de productiedatum op de productsticker of op het label dat op de tent genaaid is.
• Aankoopbewijs

Zodra alle informatie is verzameld, volgt een onderzoek. Alle informatie is nodig om de klacht efficiënt af te handelen.
Op basis van die controles wordt een vervanging van het defecte product of een creditnota afgegeven.
Er wordt geen creditnota of productvervanging rechtstreeks door Secret Jardin gedaan.

Back To Top
×Close search
Zoeken