skip to Main Content

Toepassing van Secret Jardin garantie

Secret Jardin staat garant voor al zijn producten. Afhankelijk van het product dat u koopt, is het wettelijk beschermd door een commerciële garantie. Als fabrikant en met een constante zorg voor kwaliteit en veiligheid willen we al onze kopers volledige tevredenheid geven en zo een totale transparantie van onze technische aspecten tonen.

Toepassing van de Secret Jardin garantie

Secret Jardin tenten worden gegarandeerd door de oorspronkelijke eigenaar tegen defecten in materialen en vakmanschap voor 2,5 jaar vanaf de datum van vervaardiging of gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Verbruiksartikelen worden gegarandeerd gedurende 3 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle andere Secret Jardin producten (behalve tenten en verbruiksartikelen) zijn gegarandeerd voor 1 jaar vanaf de aankoopdatum.

Als een Secret Jardin product mislukt als gevolg van een fabricagefout, zal Secret Jardin het product zonder kosten repareren of vervangen, naar eigen goeddunken.
Alleen originele, ongewijzigde en ongewijzigde materialen en arbeid vallen onder dit beleid. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door een ongeval, slecht onderhoud, verwaarlozing, normale slijtage of de natuurlijke afbraak van materialen gedurende langere tijd en langdurig gebruik.
Deze garantie dekt geen gevolgschade of enig ander verlies als gevolg van een defect in het product.

AANVRAAG VOOR SERVICE NA VERKOOP

U bent een eindverbruiker en heeft ons product gekocht bij een retailer

Uw retailer is verantwoordelijk voor het beheer van de after-sales service aanvragen. Om uw aanvraag goed te beheren, stuurt u de volgende informatie naar uw retailer met de volgende gegevens:

• Product naam en beschrijving
• Gedetailleerde beschrijving van de problemen en foto’s van eventuele schade
• Afbeelding van de fabricage code en de datum van de productie op de product sticker of op het etiket dat op de tent is nageseald
• Aankoopbewijs

Zodra alle informatie is verzameld, zal een onderzoek volgen. Alle informatie is nodig om het verzoek efficiënt te verwerken.
Op het resultaat van deze controles wordt een vervanging van het defecte product of een creditnota door de detailhandelaar gedaan.
Geen creditnota of vervanging van het product zal rechtstreeks worden gedaan door Secret Jardin.

U bent een retailer en kocht onze producten van een erkende Secret Jardin distributeur

Uw distributeur is verantwoordelijk voor het beheer van de after-sales service aanvragen. Om uw aanvraag goed te beheren, stuurt u de volgende informatie naar uw distributeur met de volgende gegevens:

• Product naam en beschrijving
• Gedetailleerde beschrijving van de problemen en foto’s van eventuele schade
• Afbeelding van de fabricage code en de productiedatum op de product sticker of op het etiket dat op de tent is nageseald.
• Aankoopbewijs

Eenmaal, alle informatie zijn verzameld, een onderzoek zal volgen. Alle informatie is nodig om de klacht efficiënt te kunnen verwerken.
Op het resultaat van deze controles wordt een vervanging van het defecte product of een creditnota afgegeven.
Geen creditnota of vervanging van het product zal rechtstreeks worden gedaan door Secret Jardin.

Back To Top
×Close search
Zoeken