skip to Main Content

Secret Jardin Certifications garantie

De Europese en internationale certificeringen van Secret Jardin garanderen de gebruikers de naleving van de geldende kwaliteits-en veiligheidsnormen. Sommige van onze tenten, verlichting en al onze elektrische of elektronische accessoires zijn gecertificeerd, gestandaardiseerd en/of gelabeld.

Onze producten voldoen aan de normen die de constante en optimale kwaliteit van de geleverde producten en diensten garanderen.

Sommige van onze producten bevatten een label met betrekking tot hun kwalificatie. Dankzij onze labels vindt u alle kenmerken van het verwachte prestatieniveau van onze producten en de service die wij leveren.

Onze certificeringen zijn uitgereikt door de bevoegde instanties. Onze gecertificeerde producten garanderen u een kwaliteit of service die voldoet aan de vereisten die in een opslagplaats zijn gespecificeerd.

Ons Kwaliteitscharter is een formele verbintenis aangegaan met onze klanten, leveranciers, medewerkers en organisaties die de garanties afgeven. Met dit contractuele document geeft Secret Jardin uiting aan zijn grote bezorgdheid over de tevredenheid van zijn klanten. We zetten ons in voor een voortdurend vernieuwde kwaliteitsaanpak en mobiliseren al onze energie om onze intensieve landbouw apparatuur voortdurend te verbeteren. In de eeuwigdurende zelfevaluatie luistert Secret Jardin naar alle suggesties.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

De FCC is een Amerikaanse organisatie die alle apparaten certificeert en valideert die elektromagnetische golven te koop uitzenden in de Verenigde Staten. Industry Canada aanvaardt ook nalevingsrapporten met de Amerikaanse FCC. De aanvrager beschrijft hoe de FCC-normen in vergelijking met die van Canada op de betrokken apparatuur zijn toegepast. In geval van afwijkingen van andere tests zijn vereist.

EUROPESE CONFORMITEITS

Het CE-keurmerk is een vereiste voor producten die op de Europese markt worden verkocht. Het EG-merkteken identificeert een product dat voldoet aan de gezondheids-en veiligheidseisen van de Europese wetgeving (richtlijnen) en is verplicht voor apparatuur die in de Europese Unie (EU) werkzaam is. Zodra het product de CE-markering heeft ontvangen, kan het vrij circuleren in de landen van de Europese Unie

SGS GROEP

SGS is wereldleider op het gebied van controle en certificeringen. Erkend als een nationaal erkend testlaboratorium, test het producten volgens UL-, CSA-en CE-normen. Een product met het merk geeft aan dat de productielocatie van de fabrikant voldoet aan de UL-en CSA-veiligheidsnormen en aan periodieke inspecties wordt onderworpen. Het voldoet daarom aan de eisen van de veiligheidsnormen.

UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

Underwriters Laboratories Inc. (www.ul.com) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die testnormen evalueert en producten voor veiligheid test en certificeert. UL heeft meer dan 800 veiligheidsnormen ontwikkeld en miljoenen producten en componenten worden getest volgens de UL-veiligheidsnormen.

CANADESE NORMEN VERENIGING

De CSA ontwikkelt normen voor openbare veiligheid en bedient bedrijven, de wereldmarkt en consumenten in Canada. Dit testlaboratorium is in overeenstemming met de eisen van de Verenigde Staten. Volgens de voorschriften van het Amerikaanse ministerie van arbeid, veiligheid en gezondheid op het werk, is dit merk gekwalificeerd als alternatief voor het merk UL.

Back To Top
×Close search
Zoeken