skip to Main Content

Zastosowanie gwarancji Secret Jardin

Secret Jardin udziela gwarancji na wszystkie swoje produkty. W zależności od tego, jaki produkt Państwo kupujecie, jest on prawnie chroniony gwarancją handlową. Jako producent, w trosce o jakość i bezpieczeństwo, pragniemy dać pełną satysfakcję wszystkim naszym nabywcom i tym samym wykazać się całkowitą przejrzystością naszych technicznych możliwości.

Zastosowanie gwarancji Secret Jardin

Namioty Secret Jardin są objęte gwarancją dla pierwszego właściciela na wady materiałowe i produkcyjne przez 2,5 roku od daty produkcji lub przez 2 lata od daty zakupu.

Produkty zużywalne objęte są gwarancją przez 3 miesiące od daty zakupu.

Jeśli produkt Secret Jardin ulegnie uszkodzeniu z powodu wady produkcyjnej, Secret Jardin naprawi produkt bez opłat lub wymieni go, według własnego uznania.
Tylko oryginalne, niezmienione i niezmodyfikowane materiały i robocizna są objęte tą polisą. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, złej konserwacji, zaniedbania, normalnego zużycia lub naturalnej degradacji materiałów przez dłuższy czas i długotrwałe użytkowanie.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód wynikowych ani żadnych innych strat wynikających z wady produktu.

ZAPYTANIE O SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Jesteś konsumentem końcowym i kupiłeś nasz produkt od sprzedawcy detalicznego

Twój sprzedawca jest odpowiedzialny za zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi obsługi posprzedażnej. W celu właściwego zarządzania żądaniem, prosimy o przesłanie następujących informacji do sprzedawcy detalicznego z następującymi danymi:

– Nazwa i opis produktu
– Szczegółowy opis problemów oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń
– Zdjęcie kodu produkcyjnego i daty produkcji umieszczonych na naklejce produktu lub na metce naszytej na namiot
– Dowód zakupu

Po zebraniu wszystkich informacji zostanie wszczęte dochodzenie. Wszystkie te informacje są niezbędne do sprawnego przetworzenia wniosku.
Na podstawie wyników tych kontroli sprzedawca dokona wymiany wadliwego produktu lub wystawi notę uznaniową.
Żadna nota uznaniowa lub wymiana produktu nie będzie dokonywana bezpośrednio przez Secret Jardin.

Jesteś sprzedawcą detalicznym i kupiłeś nasze produkty od autoryzowanego dystrybutora Secret Jardin.

Dystrybutor jest odpowiedzialny za zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi obsługi posprzedażnej. W celu właściwego zarządzania Państwa zapytaniem, prosimy o przesłanie do dystrybutora następujących informacji:

– Nazwa i opis produktu
– Szczegółowy opis problemów oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń
– Zdjęcie kodu produkcyjnego i daty produkcji umieszczonych na naklejce produktu lub na metce naszytej na namiot.
– Dowód zakupu

Po zebraniu wszystkich informacji zostanie wszczęte dochodzenie. Wszystkie te informacje są niezbędne do sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
Na podstawie wyników tych kontroli zostanie dokonana wymiana wadliwego produktu lub wystawiona nota uznaniowa.
Żadna nota uznaniowa lub wymiana produktu nie będzie dokonywana bezpośrednio przez Secret Jardin.

Back To Top
×Close search
Search