skip to Main Content

W ocenia światła uwzględnia się jego JAKOŚĆ (SPEKTRUM) oraz INTENSYWNOŚĆ (PAR).

JAKOŚĆ ŚWIATŁA

Światło to wiązka fotonów, które przemieszczają się ruchem falowym. Dlatego przypisuje im się długość fal. Fotony oddziałujące na rośliny mieszczą się pomiędzy wiązkami ultrafioletowymi a podczerwonymi, na granicy światła widzialnego, od 350 do 750 nm (rys. 2)..
• Nadfiolet bliski (350-380 nm) : Pozwala zwalczać niektóre mikroorganizmy i wzmacnia układ odpornościowy roślin.
• Światło widzialne (380-700 nm) : To światło oddziałujące w procesie fotosyntezy. Rośliny pochłaniają przede wszystkim światło niebieskie i czerwone. Zazwyczaj światło niebieskie (430-500 nm) wspomaga wzrost, a czerwone (630-680 nm) kwitnienie i owocowanie.
• Podczerwień bliska (700-750 nm) : Działa niczym ogrzewanie promiennikowe i sprzyja wydłużaniu roślin poszukujących światła słonecznego.

INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA

W procesie fotosyntezy udział biorą wyłącznie fotony o długości fal od 400 do 700 nm (na granicy światła widzialnego). Protony te określa się mianem „Promieniowania czynnego fotosyntetycznie (PAR)”. PAR można obliczać dla oświetlenia pojedynczego (PPF-PPE) lub występującego w kompletnym systemie upraw (PPFD).

OŚWIETLENIE POJEDYNCZE

Lampę umieszczamy w kuli Ulbrichta (rys. 3) i mierzymy wszystkie fotony, które emituje w każdej sekundzie. W ten sposób uzyskuje się wartość „przepływu fotonów fotosyntetycznych”, (PPF wyrażana w μmol/s), która określa potencjalną moc fotosyntezy oświetlenia. Gdy PPF podzielimy przez zużytą moc, uzyskamy „Wydajność fotonów fotosyntetycznych” (PPE wyrażana w μmol/s/w lub μmol/j), która pozwala ocenić potencjalną wydajność fotosyntezy na jeden wat zużyty przez oświetlenie. Poniżej prezentujemy kilka wartości PPE: Fluo Compact (CFL, TCL, T5…) = Mniej niż 1 μmol/s/w, lampy wyładowcze (HPS, MH, CMH…) = 1-2 μmol/s/w, diody LED: obecnie 2-3 μmol/s/w.

KOMPLETNY SYSTEM UPRAW

Służy do pomiaru fotonów, które w każdej sekundzie padają na powierzchnię upraw w m2. Wartość tę określa się mianem „gęstości przepływu fotonów fotosyntetycznych”, (PPFD wyrażana w μmol/s/m2). Wartość ta pozwala ocenić rzeczywistą wydajność fotosyntezy na m2 powierzchni upraw. PPFD odpowiada widokowi powierzchni upraw z góry, gdzie wartości mierzone są co 30 x 30 cm (36″ x 36″) (rys. 4). Aby ułatwić odczyt, określiliśmy trzy kolory odpowiadające trzem poziomom PPFD.

Poziom I : Poniżej 300 μmol/s/m2: Rozmnażanie, wysiew, lekki wzrost, faza wegetatywna.

Poziom II : 300-600 μmol/s/m2: Uprawa roślin lubiących słońce, intensywna uprawa roślin lubiących cień

Poziom III : Powyżej 600 μmol/s/m2: Intensywna uprawa roślin lubiących słońce.

RODZAJE DIOD LED

Istnieją dwa rodzaje diod LED. Diody LED monochromatyczne emitują fotony wibrujące wokół jednej częstotliwości. Określa się je w zależności od długości fal: diodą niebieską (450 nm), czerwoną (660 nm)… Białe diody LED mają szersze spektrum. Ich źródłem jest niebieska monochromatyczna dioda LED, na której umieszcza się warstwę luminoforu, który przesuwa i spłaszcza spektrum w kierunku żółci, obniżając poziom energii niektórych fotonów (rys. 5). Określa się je zgodnie z temperaturą barwową wyrażaną w Kelwinach: zimne światło 6500 K, ciepłe światło 5000/4000 K, żółte światło 3000/2700/2100 K. Dzięki szerszemu spektrum metoda ta pozwala uzyskiwać diody LED nadające się do oświetlania na co dzień, a także do upraw.

Back To Top
×Close search
Search